10/01/12

Filled Under: , , , ,

Tips : Teknik Membaca Dengan Cepat


Kadangkala kesibukan waktu dan kekangan masa menbuatkan kita tidak sempat untuk membaca dengan teliti. Jadi jika kita perlukan maklumat yang pantas daripada bahan bacaan, kita perlulah menbaca dengan cepat. Untuk membaca cepat memang perlu teknik tertentu. Secara umum ada dua teknik membaca iaitu:

 
1. Teknik Scanning

Teknik membaca Scanning adlah menbaca suatu informasi secara loncat-loncat atau melangkau barsi dan ayat, sehingga dalam memahami bacaan tersebut kita dapat menghubungkan kalimah yang satu dengan kata-kata sendiri. Jadi dalam teknik ini tidak seluruh perkataan/kalimah dibaca. Biasanya kata-kata kunci yang menjadi perhatian pembaca. Sebagai contohnya teknik ini seperti kita sedang membaca suratkhabar, mencari judul-judul atau topik berita yang dianggap menarik.


2. Teknik Skimming

Teknik membaca Skimming adalah membaca secara garis besar (sekilas) untuk mendapatkan gambaran umum isi buku. Setelah itu kita mencari informasi yang ingin kita ketahui secara mendalam. Untuk memlancar proses skimming maka lakukanlah terlebih dahulu membaca daftar isi kandungan, kata pengantar, pendahuluan, judul atau sub judul, serta kesimpulan. Daripada bacaan bahagian-bahagian buku ini kita akan faham dan mengetahui intipati yang cuba disampai dalam buku tersebut. Teknik ini biasanya dilakukan ketika kita mencari sesuatu yang khusus dalam teks. Sebagai contohnya teknik ini  seperti kita mencari erti kata dalam kamus, atau mencari nombor telefon dalam buku telefon.

 
Langkah-langkah membaca cepat


 Sebelum melatih membaca cepat, kita perlu faham beberapa langkah membaca dengan cepat, iaitu:


1. Langkah pertama adalah persiapan

- Membaca tajuk. Kita boleh mentafsirkan isi bacaan dari tajuk yang dibaca. Kaitkan pengalaman yang kita miliki dengan judul bahan bacaan yang akan dibaca.

- Perhatikan gambar dan keterangan gambar dari bahan-bahan yang akan dibaca. Biasanya gambar atau ilustrasi dalam buku menggambarkan isi bacaan. Oleh kerana itu symbol visual ini dapat membantu kita memahami isi bacaan.

- Seterusnya kita perlu memberi perhatian kepada surat dalam huruf bold / italics. Ini berbeza surat bercetak yang melambangkan perkataan / frasa penting dalam kerja-kerja ini.  

- Langkah seterusnya adalah untuk membaca perenggan permulaan dan akhir. Perenggan awal untuk membawa pembaca ke kandungan bacaan, manakala perenggan akhir biasanya ruji kandungan minda yang membaca. Melalui awal dan akhir ini perenggan boleh membantu kita mentafsirkan seluruh laluan. Maka kita perlu membaca ringkasan ini juga membaca.2. Langkah kedua adalah pelaksanaan

- Daripada langkah pertaam tadi, kita sudah dapat membayangkan gambaran umum isi bacaan dalam buku yang akan kita baca.

- Selanjutnya kita dapat memulai membaca cepat dengan menggunakan dua teknik tadi iaitu scaning dan skimming. Di sini kita dapat mencari kata kunci yang wujud dalam ayat, kemudian disambungkan melalui persatuan dan imaginasi supaya kita dapat dengan cepat mengambil intipati kerja-kerja ini tanpa perlu membaca keseluruhan buku.


 
 Latihan membaca cepat

Untuk menguasai kemahiran membaca dengan cepat, kita perlukan latihan. Latihan ini termasuk senaman otot mata, mata pheriperial, dan kawalan pernafasan.


a. Melatih Otot Mata
Melatih otot mata dapat dilakukan dengan cara:-
- Gerakan bola mata dalam keadaan pejam ke atas ke bawah, lalu sebelah kiri dan kanan.
- Latihan ini harus dilakukan secara beterusan selama 14 hari,
- Lakukan selama lima minit tanpa henti.
- Apabila satu hari saja tiada latihan, maka otot mata akan kembali ke keadaan sebelum latihan.

b. Melatih Pheriperal Mata
Melatih pheriperal mata dapat dilakukan dengan cara:-
- Pandangan mata mengikuti gerakan telunjuk di depan mata.
- Tujuannya agar mata kita dapat menjangkau seluruh bacaan tanpa menggeleng-gelengkan kepala, kerana menggelengkan kepala itu melambat proses membaca cepat.

c. Melatih Pernafasan
Melatih pernafasan dapat dilakukan dengan cara:-
- Tarik nafas panjang keluarkan secara perlahan.
- Kemudian tumpuan latihan yang berkaitan dengan postur tegak, melibatkan imaginasi.
- Di sini usahakan seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sang penulis.