24/10/12

Filled Under: , , ,

Kenapa Penganut Agama Sikh Tidak Memotong Rambut ?
Penganut Sikh lelaki atau wanita; dilarang untuk memotong atau mencukur rambut mereka dari zaman bayi lagi. Apabila mereka mula membesar mereka dilarang untuk mencukur atau memotong rambut dari mana-mana anggota badan. Kenapa Agama Sikh melarang pengikutnya untuk membuang rambut dari mana-mana anggota badan?.

Tujuan utama penganut Agama Sikh menyimpan rambut yang panjang dan tidak memotongnya ialah :

1. Penganut Agama Sikh tidak ingin membuang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Pada kepercayaan mereka rambut juga adalah sebuah anggota badan seperti kaki dan tangan.

2. Memotong rambut kepala dapat memusnahkan energi dari Chakra Sahasrara (Crown Chakra).

3. Memotong rambut badan dapat merosakkan Aura yang terdapat di sekeliling badan kita.

4. Menyimpan rambut yang panjang dan menjaganya dengan teliti dipercayai sebuah amalan ibadat untuk Tuhan.

5. Rambut, Janggut dan Darban akan menjadi sebuah simbol untuk membezakan di antara penganut Agama Sikh dengan penganut Agama lain.

6. Rambut dan janggut adalah simbol ketaatan kepada Tuhan dan Guru.

7. Rambut kepala dan badan yang tebal dapat memberi kekuatan dan kurangkan kepanasan badan kita.

8. Menyimpan dan menjaga rambut kepala yang panjang dapat mendidik seseorang menjadi seorang yang lebih bersopan danbertanggungjawab.