31/03/11

Filled Under:

Cara keluar dari senarai hitam PTPTN

Untuk makluman, peminjam PTPTN yang berhasrat mengeluarkan nama mereka daripada senarai hitam hendaklah hadir di PTPTN untuk berunding mengenai kaedah bayaran balik hutang sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum berangkat ke luar negara.

Berdasarkan persetujuan semasa rundingan, PTPTN akan meminta Jabatan Imigresen mengeluarkan nama mereka daripada senarai hitam dan seterusnya membenarkan ke luar negara.

Untuk urusan pengeluaran Akaun II KWSP bagi pembayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN, peminjam yang terlibat perlu melaksanakan proses berikut:a) Peminjam perlu mengisi Borang Pengesahan Baki Pinjaman (boleh dicetak melalui Laman Web PTPTN) atau menulis surat rasmi kepada PTPTN (u.p Unit Lejar Pinjaman) menyatakan ingin membuat bayaran balik pinjaman keseluruhan/tunggakan melalui pengeluaran KWSP.

b) Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman akan diproses dalam masa 7 hari bekerja dan seterusnya PTPTN akan mengeluarkan surat pengesahan baki pinjaman/tertunggak dan dipos ke alamat pemohon.

c) Peminjam perlu mengisi Borang 9H (AHL) yang boleh diperoleh di KWSP dan mengemukakan bersama-sama Surat Pengesahan Baki Pinjaman PTPTN serta salinan dokumen perjanjian pinjaman PTPTN sebagai dokumen sokongan.

Peraturan mengenai pengeluaran nama daripada senarai hitam dan urusan pengeluaran Akaun II KWSP boleh disemak melalui ruangan FAQ & Artikel di dalam Laman Web PTPTN.

Semua peminjam adalah dinasihatkan untuk menyemak peraturan dan proses kerja sesuatu aktiviti di Laman Web PTPTN sebelum mengemukakan pertanyaan di kaunter PTPTN, melalui Call Center atau One Stop Center. Ini adalah untuk memastikan pertanyaan yang dikemukakan adalah jelas dan mudah difahami dan seterusnya akan memudahkan petugas memberikan maklum balas. 


0 comments:

Catat Ulasan