4/07/11

Filled Under: , , , ,

Misteri Dalam Microsoft


Misteri 1 : 
Cuba buat 1 folder dan namakannya CON
Amacam, boleh tak? Kalau boleh anda memang seorang pakar komputer.

Misteri 2 : 
Buka Microsoft Word dan taip =rand (200, 99)
Ini 1 lagi misteri. Dalam pc saya, ia boleh menghasilkan 235 pages.

Bill Gates?

Sihir dari angka penting ertinya buat para konspirator. Apabila anda menjumlahkan nilai ASCII dari nama Bill Gates, sebagai hasilnya didapati nombor 666. Angka ini dianggap sebagai simbol syaitan. Angka 666 ini juga boleh didapati dari penjumlahan nilai ASCII Windows 95 atau MS-DOS 6.21. Di sini kita akan cuba mengulasnya satu per satu.

Windows menggunakan The American Standard Code for Information Interchange (ASCII) untuk sistem operasinya. ASCII adalah seperangkat kod berupa nombor dari 0-255 yang mewakili watak-karakater dalam komputer. Semua aksara yang anda lihat pada papan kekunci sebenarnya adalah kod nombor-nombor dari 0-255 (1 byte). Misalnya, huruf "A" adalah 65 dan huruf "B" adalah 66.

Pada Jadual ASCII nombor 0-128 adalah watak utama, sedangkan. Angka 129-255 kod ASCII yang diperluas. Pada jadual ASCII, "Dec" merupakan singkatan dari "decimal", dan "Char" merupakan singkatan dari "karakter". Jadual ASCII lanjut boleh anda lihat dengan klik link ASCII ini.

Dari jadual ASCII, yang perlu diperhatikan adalah angka dan watak aflabetisnya saja. Mari kita taip BILL GATES III lalu penukaran ke dalam kod ASCII. (B = 66; I = 73; L = 76; L = 76; G = 71; A = 65; T = 84; E = 69; S = 83; I = 1; I = 1; I = 1), dan jumlahkan, maka hasilnya adalah 666. Kita tahu 666 adalah lambang Lucifer. Sebuah kebetulan? Kita cuba dengan WINDOWS 95 dan MS-DOS 6.21.

W = 87; I = 73; N = 78; D = 68; O = 79; W = 87; S = 83; 9 = 57; 5 = 53, totalnya adalah 665 + 1 = 666. Dari mana angka 1 diperolehi? "1" diperolehi dari hasil penjumlahan 9 +5 = 14 dan dikurang dengan "1", yang menghasilkan jumlah 13, angka Masonic. Formasi Angka 13 sebenarnya sudah muncul pada logo Microsoft. Lihat logo di atas.

M = 77; S = 83; - = 45; D = 68; O = 79; S = 83; "SPACE" = 32; 6 = 54; "." = 46; 2 = 50; 1 = 49, jumlahkan, maka hasilnya adalah 666!

Tiga kali secara berturut-turut simbol Masonic muncul pada produk Microsoft. Ada hal yang lebih mencengangkan lagi. Cubalah gunakan Excel 95 (bukan Office 97!), Dan ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Open new file
  2. Klik baris 95, dan highlight keseluruhan baris.
  3. Tekan Tab, lalu pindah ke kolom kedua.
  4. Gerakan mouse and klik help>about microsoft excel
  5. Tekan ctrl-alt-shift dan klik technical support secara bersamaan.
  6. Sebuah Window baru akan muncul dengan tulisan: THE HALL OF TORTURED SOULS. (RUANG JIWA YANG TERSIKSA)